[1]
Labijak, A. 2020. Językowe aspekty zawierania umów, czyli o swobodzie kontraktowania w świetle teorii językoznawczych. Język Polski. 1 (mar. 2020), 68–77. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.100.1.5.