[1]
Woliński, M., Wróblewska, A., Marciniak, M., Krasnowska-Kieraś, K. i Eźlakowski, W. 2023. O konstrukcji ___, ale nie___ i podobnych w języku polskim. Język Polski. (luty 2023). DOI:https://doi.org/10.31286/JP.00223.