[1]
Woliński, M., Wróblewska, A., Marciniak, M., Krasnowska-Kieraś, K. i Eźlakowski, W. 2023. O konstrukcji ___, ale nie___ i podobnych w języku polskim. Język Polski. 103, 4 (grudz. 2023), 5–21. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.00223.