[1]
Rak, M. 2022. Dwie uwagi do recenzji książki Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Kraków 2021, s. 266. Język Polski. 3 (paź. 2022), 154–155. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.00219.