[1]
Kosek, I. 2022. Rodzaj męskożywotny a typ paradygmatu. O tendencjach rozwojowych we współczesnej deklinacji polskiej (na przykładzie anglicyzmów). Język Polski. 1 (maj 2022), 57–69. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.01004.