[1]
Bobrowski, J. 2022. Nazwy istot nadprzyrodzonych we współczesnej polszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa słowiańskiego (na materiale Wielkiego słownika języka polskiego PAN). Język Polski. 102, 4 (grudz. 2022), 93–108. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.00138.