[1]
Szpyra-Kozłowska, J. i Laidler, K. 2022. Czy nazwy żeńskie typu architektka, chirurżka i adiunktka są trudne do wymówienia? Badanie empiryczne. Język Polski. (wrz. 2022). DOI:https://doi.org/10.31286/JP.00137.