[1]
Konczewska, K. 2022. Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka. Język Polski. 2 (lip. 2022), 122–128. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.00130.