[1]
Zawada, S. 2022. Koordynacja leksykalno-semantyczna w historii języka polskiego – wstępne badania korpusowe. Język Polski. 102, 4 (grudz. 2022), 21–36. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.00127.