[1]
Zawada, S. 2022. Koordynacja leksykalno-semantyczna w historii języka polskiego – wstępne badania korpusowe. Język Polski. (kwi. 2022). DOI:https://doi.org/10.31286/JP.00127.