[1]
Galewska, K. 2021. Jak czasownik chajzerować wszedł do polszczyzny? O werbalnych derywatach odantroponimicznych i najnowszych tendencjach w zakresie apelatywizacji nazw własnych. Język Polski. 4 (grudz. 2021), 100–111. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.101.4.8.