Wróć do szczegółów artykułu O pewnym archaizmie derywacyjnym: dystrybucja sufiksów *-ьje i *-ov-ьje w collectivach (na podstawie polskiego materiału toponomastycznego)
Pobierz