Neologizm plandemia jako amalgamat formalny i pojęciowy na tle innych wyrażeń związanych z negowaniem pandemii koronawirusa
PDF

Słowa kluczowe

koronawirus
plandemia
integracja pojęciowa
amalgamat

Jak cytować

Chojnacka-Kuraś, M., & Falkowska, M. (2021). Neologizm plandemia jako amalgamat formalny i pojęciowy na tle innych wyrażeń związanych z negowaniem pandemii koronawirusa. Język Polski, (3), 61–74. https://doi.org/10.31286/JP.101.3.5

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie wyrażenia plandemia jako amalgamatu formalnego i pojęciowego, z wykorzystaniem teorii integracji pojęciowej G. Fauconniera i M. Turnera. Tłem rozważań są inne nowo powstałe jednostki z tzw. koronaleksyki, które odnoszą się do wykreowanej, językowo alternatywnej (wobec wizji przekazu środowisk naukowych, medycznych i władz państwowych) rzeczywistości. Użytkownicy polszczyzny opisują elementy zjawiska pandemii za pomocą nowych konstrukcji słowotwórczych i neosemantyzmów (takich jak: antycovidowiec, covidiota, kaganiec, koronasceptyk, koronaściema, koronabzdura). Ci, którzy nastawieni są sceptycznie (bądź negatywnie) wobec pandemii i związanych z nią obostrzeń, za pomocą neologizmu plandemia wyrażają przekonanie, że wirus SARS-Cov-2 jest (czyimś) środkiem do osiągnięcia celu.

https://doi.org/10.31286/JP.101.3.5
PDF

Bibliografia

Alyeksyeyeva I.O., Chaiuk T.A., Galitska E.A. 2020: Coronaspeak as Key to Coronaculture: Studying New Cultural Practices Through Neologisms, „International Journal of English Linguistics”, vol. 10(6), s. 202–212 (doi: 10.5539/ijel.v10n6p202).
Zobacz w Google Scholar

Będkowska-Kopczyk A., Łaziński M. 2020: COVID-19 Vocabulary in Slavic, [w:] M.L. Greenberg (red.), Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online (doi: 10.1163/2589-6229_ESLO_COM_036254).
Zobacz w Google Scholar

Burkacka I. 2010: Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń, „Linguistica Copernicana”, nr 2(4), s. 229–240.
Zobacz w Google Scholar

Cierpich-Kozieł A. 2020: Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem korona- w dobie pandemii, „Język Polski” C, z. 4, s. 102–117 (doi: 10.31286/JP.100.4.7).
Zobacz w Google Scholar

Cybulska A., Pankowski K. (red.) 2020: Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fauconnier G., Turner M. 2002: The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, New York: Basic Books.
Zobacz w Google Scholar

Goddard C., Wierzbicka A. 2021: Semantics in the time of coronavirus: “Virus”, “bacteria”, “germs”, “disease” and related concepts, „Russian Journal of Linguistics”, vol. 25(1), s. 7–23 (doi: 10.22363/2687-0088-2021-25-1-7-23).
Zobacz w Google Scholar

Grzelka M. 2020: Attitudes toward vulnerable populations in the time of COVID-19: critical discourse analysis of Gazeta.PL online comment sections, „Society Register”, vol. 4(2), s. 121–132 (https://doi.org/10.14746/sr.2020.4.2.09).
Zobacz w Google Scholar

Jaworska S. 2021: Investigating media representations of the coronavirus in the UK, USA and Germany: what can a comparative corpus-based discourse analysis contribute to our understanding of the COVID-19 pandemic?, [w:] R.H. Jones (red.), Viral Discourse, Cambridge University Press, Cambridge, s. 26–36.
Zobacz w Google Scholar

Kardela H. 2006: (Nie)podobieństwo w morfologii: amalgamaty kognitywne, [w:] H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski (red.), Kognitywistyka 2. Podobieństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 195–210.
Zobacz w Google Scholar

Kearney M.D., Chiang S.C., Massey P.M. 2020: The Twitter origins and evolution of the COVID-19 “plandemic” conspiracy theory, „Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review” (doi: 10.37016/mr-2020-42).
Zobacz w Google Scholar

Libura A. 2007: Amalgamaty kognitywne. Powstanie i rozwój koncepcji integracji pojęciowej, [w:] A. Libura (red.), Amalgamaty kognitywne w sztuce, Universitas, Kraków, s. 11–66.
Zobacz w Google Scholar

Libura A. 2010: Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej: struktura modelu i jego funkcjonalność, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Mierzwińska-Hajnos A. 2017: Fuga daemonum, czyli dziurawiec jako amalgamat pojęciowy. Studium kognitywne, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”, nr 29(29), s. 31–45 (doi: 10.17951/et.2017.29.31).
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A. 2007: Kontaminacje leksykalne – słowotwórstwo czy radosna tfurczość?, „Przegląd Humanistyczny”, z. 1, s. 203–210.
Zobacz w Google Scholar

Olza I., Koller V., Ibarretxe-Antuñano I., Pérez-Sobrino P., Semino E. 2021: The #ReframeCovid initiative: From Twitter to society via metaphor, „Metaphor and the Social World”, vol. 11(1), s. 99–121 (doi: 10.1075/msw.00013.olz).
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2020: Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL, „Forum Lingwistyczne”, nr 7, s. 133–150 (doi: 10.31261/fl.2020.07.11).
Zobacz w Google Scholar

Piller I., Zhang J., Li J. 2020: Linguistic diversity in a time of crisis: Language challenges of the COVID-19 pandemic, „Multilingua”, vol. 39(5), s. 503–515 (doi: 10.1515/multi-2020-0136).
Zobacz w Google Scholar

Roig-Marín A. 2020: English-based coroneologisms: A short survey of our Covid-19-related vocabulary, „English Today”, s. 1–3 (doi: 10.1017/S0266078420000255).
Zobacz w Google Scholar

Semino E. 2020a: ‘A fire raging’: Why fire metaphors work well for Covid-19 (online: https://www.researchgate.net/publication/342699168_%27A_fire_raging%27_Why_fire_metaphors_work_well_for_Covid-19, dostęp: 8 lutego 2021).
Zobacz w Google Scholar

Semino E. 2020b: “Not Soldiers but Fire-fighters” – Metaphors and Covid-19, “Health Communication”, vol. 36(1), s. 50–58 (doi: 10.1080/10410236.2020.1844989).
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2007: Dynamika zjawisk słowotwórczych w tekście, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 11: „Językoznawstwo”, s. 234–242.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2017a: Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2017b: Composita kontaminacyjne jako rezultaty procesów analogii i anomalii, [w:] P. Łozowski, A. Głaz (red.), Route 66: from Deep Structures to Surface Meaning. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 93–109.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2017c: Kontekstowe innowacje słowotwórcze w internetowych tekstach publicystycznych i w ich komentarzach. Studium przypadku, „LaMiCuS”, nr 1(1), s. 136–150.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2019: Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI wieku jako przykład jed nostronnych kontaktów językowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXV, s. 179–194 (doi: 10.5604/01.3001.0013.6620).
Zobacz w Google Scholar

Włoskowicz W. 2020: Koronawirus jako problem językoznawstwa polonistycznego, „Poradnik Językowy”, nr 7–8, s. 98–111 (doi: 10.33896/PorJ.2020.7.8).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content