Z dziejów polskich czasowników ubierania
PDF

Słowa kluczowe

diachronia
etymologia
formacje słowotwórcze
frazeologia
semantyka

Jak cytować

Piela, A. (2012). Z dziejów polskich czasowników ubierania. Język Polski, 92(2), 102–112. https://doi.org/10.31286/JP.92.2.3

Abstrakt

Przedmiotem opisu w artykule są polskie czasowniki ubierania poświadczone już w dobie staropolskiej, np. oblec, obuć, odziać, ubrać, (z)zuć. Interesujące mnie czasowniki są notowane we współczesnych słownikach, ale obecnie mają one status słownictwa przestarzałego. Wydawać by się mogło, że owe leksemy powinny być stabilne w polszczyźnie, zmieniająca się moda nie ma tu znaczenia, wszak od wieków ludzie się ubierają. Okazuje się jednak, że charakteryzowane nazwy czynności zaczęły wycofywać się z użycia, a dzisiejsi Polacy dysponują zestawem innych środków językowych na wyrażenie czynności ubierania aniżeli ich przodkowie. W omawianej klasie nazw zaszły więc spore zmiany. Przyczyn tego należy szukać przede wszystkim w czynnikach natury językowej. Oto one: widoczne rozwarstwienie słowotwórcze (nagromadzenie derywatów czasownikowych i rzeczownikowych mających w zasadzie to samo znaczenie), wielość sensów metaforycznych czy bogactwo frazeologii (związki wyrazowe różniące się często tylko komponentem czasownikowym).

https://doi.org/10.31286/JP.92.2.3
PDF

Bibliografia

Borejszo M. 1990: Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Borejszo M. 2001: Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo WiS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1978: Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 1981: O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Janowska A. 1999: Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Jawór A. 2008: Homo scribens i homo legens w polskim słownictwie i frazeologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczowa K. 2000: Gasnące słowa, Prace Filologiczne XLV, s. 267–276.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczowa K. 2001: Staropolskie wyrażenia przymiotnikowo-rzeczownikowe, Prace Filologiczne XLVI, s. 337–345.
Zobacz w Google Scholar

Krupianka A. 1969: Formacje czasownikowe z przedrostkiem „o- (ob.)-” w języku polskim, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska E. 1952: Odziać i jego synonimy, Język Polski XXXII, s. 1–15, 97–119.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyła-Świerzowska M. 2002: O słowiańskim odziewaniu się, [w:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, red. J. Rusek, W. Boryś, L. Bednarczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 231–238.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content