Józef Karol Nowak, Słownik gwary górali żywieckich, wyd. 2, uzup. i popr., Wydawnictwo Żywia, Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan, Żywiec 2012, s. 534.
Skip to content