Alejka, bukiet, sponsor, tester — o pewnym typie neosemantyzmów w języku polskim
PDF

Słowa kluczowe

neosemantyzmy
zapożyczenia semantyczne
kolokacje

Jak cytować

Zabawa, M. (2013). Alejka, bukiet, sponsor, tester — o pewnym typie neosemantyzmów w języku polskim. Język Polski, 93(5), 366–376. https://doi.org/10.31286/JP.93.5.10

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kilku wybranych najnowszych neosemantyzmów w polszczyźnie. Bibliografia prac na temat neosemantyzmów jest już stosunkowo bogata, jednak wciąż pojawiają się nowe konstrukcje tego typu, co powoduje konieczność prowadzenia stałych badań w tym zakresie. Artykuł skupia się na analizie następujących słów: alejka, bukiet, sponsor oraz tester. Po przypomnieniu starszych znaczeń tych wyrazów przedstawione są ich nowe użycia, ilustrowane cytatami z Narodowego Korpusu Języka Polskiego.

https://doi.org/10.31286/JP.93.5.10
PDF

Bibliografia

Buttler D. 1978: Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czelakowska A. 2012: Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik elektroniczny, Język Polski XCII, s. 336−347.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2004: O pojęciu i typach internacjonalizmów semantycznych, Poradnik Językowy, z. 2, s. 39−50.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 1980: A klasa i test-mecz, Język Polski LX, s. 180−181.
Zobacz w Google Scholar

OALD: Hornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, wyd. 8, Oxford University Press, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

OED: Oxford Dictionary of English, wyd. 3, red. A. Stevenson, Oxford University Press, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Kurpisz, Poznań 1994−2005.
Zobacz w Google Scholar

SJP: Słownik języka polskiego PWN, red. L. Drabik, E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

SJPDor: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958−1969.
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T. 2001: Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SPP: Czeszewski M., Słownik polszczyzny potocznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

SW: Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, nakładem prenumeratorów, Warszawa 1900−1927 (online: http://ebuw.uw.edu.pl/publication/254).
Zobacz w Google Scholar

SZA: Słownik angielskich zapożyczeń w polszczyźnie, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wesołowska D. 1978: Neosemantyzmy współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2007: Anglosemantyzmy w języku polskim — ze słownikiem, Tertium, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

WSJP: Wielki słownik języka polskiego PAN (online: http://www.wsjp.pl, dostęp: 02.04.2013).
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2012a: Flota samochodowa, Język Polski XCII, s. 71−73.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2012b: Wielki słownik języka polskiego PAN — stan obecny i przyszłość, Język Polski XCII, s. 321−324.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content