Kto jest dzisiaj autorytetem językowym?
PDF

Słowa kluczowe

współczesna polszczyzna
norma językowa
kryterium autorytetu kulturalnego

Jak cytować

Kołodziejek, E. (2013). Kto jest dzisiaj autorytetem językowym?. Język Polski, 93(5), 339–343. https://doi.org/10.31286/JP.93.5.6

Abstrakt

Autorka zadaje pytanie o to, kto jest dla użytkowników współczesnej polszczyzny autorytetem językowym, i kwestionuje pojawiające się sugestie zrezygnowania z kryterium autorytetu kulturalnego w ocenie faktów językowych. Na podstawie analizy pytań przychodzących do poradni językowej Uniwersytetu Szczecińskiego uznaje, że współcześnie autorytetem są dla użytkowników językoznawcy, którzy upowszechniają wiedzę o poprawnej polszczyźnie w prasie, w radiu, telewizji i w Internecie.

https://doi.org/10.31286/JP.93.5.6
PDF
Skip to content