Kultura języka polskiego dawniej i dziś
PDF

Słowa kluczowe

kultura języka
wpływy obce
higiena obcowania językowego
teoretyczne podstawy kultury języka

Jak cytować

Walczak, B. (2013). Kultura języka polskiego dawniej i dziś. Język Polski, 93(5), 333–338. https://doi.org/10.31286/JP.93.5.5

Abstrakt

Autor zwięźle charakteryzuje podstawowe podobieństwa i różnice między kulturą językową ubiegłych wieków a dzisiejszą w trzech głównie obszarach: stosunku do elementów obcych w języku, higieny językowego obcowania (wulgaryzmów i obscenów w potocznej polszczyźnie rozbrzmiewającej w przestrzeni publicznej) oraz teoretycznych podstaw kultury języka. Kończy uwagami o ewolucji ideału języka doskonałego.

https://doi.org/10.31286/JP.93.5.5
PDF
Skip to content