Funkcja stabilizacyjna najważniejszą funkcją działań kulturalnojęzykowych
PDF

Słowa kluczowe

kultura języka
norma
działalność kulturalnojęzykowa

Jak cytować

Markowski, A. (2013). Funkcja stabilizacyjna najważniejszą funkcją działań kulturalnojęzykowych. Język Polski, 93(5), 330–332. https://doi.org/10.31286/JP.93.5.4

Abstrakt

Autor opowiada się za tym, by działania kulturalnojęzykowe miały funkcję stabilizującą. Takie są oczekiwania społeczne i językoznawcy normatywiści powinni im sprostać. Powinno się bardziej nagłaśniać kwestie językowe poprzez szerszy dostęp do radia i telewizji oraz szukać sojuszników w środowiskach mających wpływy w ośrodkach władzy. Należy dbać o upowszechnianie kultury języka w szkole, w środowisku urzędniczym, dziennikarskim i wśród tłumaczy UE.

https://doi.org/10.31286/JP.93.5.4
PDF
Skip to content