Piotr Zbróg, Składnia podmiotu szeregowego we współczesnym języku polskim, Libron, Kraków 2012, s. 206.
Skip to content