Andrzej Bańkowski, Opuscula linguistica selecta, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 297.
Skip to content