Elżbieta Sękowska, Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Polszczyzna w Dobie Globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 121.
Skip to content