Przejście pie. *p w pgerm. *f utrwalone w polsko-angielskich wyrazach pokrewnych: praformy różniące się budową słowotwórczą oraz inne zmiany modyfikujące skutki prawa Grimma
PDF

Słowa kluczowe

polsko-angielskie wyrazy pokrewne
zmiany dźwiękowe
prawo Grimma
apofonia
prawo Vernera

Jak cytować

Rychło, M. (2014). Przejście pie. *p w pgerm. *f utrwalone w polsko-angielskich wyrazach pokrewnych: praformy różniące się budową słowotwórczą oraz inne zmiany modyfikujące skutki prawa Grimma. Język Polski, 94(5), 452–462. https://doi.org/10.31286/JP.94.5.6

Abstrakt

Niniejszy tekst jest drugim z serii artykułów poświęconych śladom prawa Grimma utrwalonych w polsko-angielskich wyrazach pokrewnych. Tak jak poprzedni, koncentruje się on na przejściu pie. *p w pgerm. *f, lecz tym razem analizowane są zestawienia niejednoznaczne, nastręczające pewnych trudności metodologicznych. Są to wyrazy pokrewne zawierające ten sam rdzeń, choć wywodzące się z dwóch form różniących się budową słowotwórczą (w pierwszej kolejności (B1) podane zostały pary wywodzące się z tego samego stopnia wokalizmu apofonicznego, a następnie (B2) z różnych stopni), oraz pary, w których inne zmiany dźwiękowe utrudniają zidentyfikowanie prawa Grimma (prawo Vernera, przejście pie. *kw w przedgerm. *p, uproszczenie zbitek spółgłoskowych lub zmiany uwarunkowane analogią).

https://doi.org/10.31286/JP.94.5.6
PDF

Bibliografia

Boryś W. 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Campbell L. 2013: Historical linguistics, wyd. 3, Edinburgh University Press, Edinburgh.
Zobacz w Google Scholar

Derksen R. 2008: Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon, Brill, Leiden–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Holthausen F. 1974: Altenglisches etymologisches Wörterbuch, Winter, Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Kroonen G. 2013: Etymological dictionary of Proto-Germanic, Brill, Leiden–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Lass R. 1994: Old English: a historical linguistic companion, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Lehmann W.P. 1986: A Gothic etymological dictionary, Brill, Leiden.
Zobacz w Google Scholar

Mann S.E. 1984–1987: An Indo-European comparative dictionary, Helmut Buske, Hamburg.
Zobacz w Google Scholar

OED The Oxford English Dictionary, 3rd ed. in progress, ed. John A. Simpson (online: www.oed.com).
Zobacz w Google Scholar

Orel V. 2003: A handbook of Germanic etymology, Brill, Leiden–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Pokorny J. 2002 (1959): Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Francke, Bern.
Zobacz w Google Scholar

Prokosch E. 2009 (1939): A comparative Germanic grammar, Tiger Xenophon, Richmond.
Zobacz w Google Scholar

Ringe D. 2008: From Proto-Indo-European to Proto-Germanic, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Rix H. 2001: Lexikon der indogermanischen Verben, Reichert, Wiesbaden.
Zobacz w Google Scholar

Rychło M. 2014: Ślady prawa Grimma w angielszczyźnie w zestawieniu z polskimi wyrazami pokrewnymi: pie. *p > pgerm. *f, Język Polski XCIV, s. 200–211.
Zobacz w Google Scholar

Shevelov G.Y. 1965: A prehistory of Slavic: the historical phonology of common Slavic, Columbia University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Toller T.N., Bosworth J. 1921: An Anglo-Saxon dictionary: based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth: supplement, Clarendon Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Watkins C. (red.) 2011: The American heritage dictionary of Indo-European roots, wyd. 3, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, Boston–New York.
Zobacz w Google Scholar

Witczak K.T. 2014: Starocerkiewnosłowiańskie vapa ‘jezioro’ w świetle etymologii, [w:] Studia Borysiana: etymologica, diachronica, slavica, red. M. Jakubowicz, B. Raszewska-Żurek, Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content