O możliwości wykorzystania automatycznej analizy źródeł w NKJP przy wyborze kwalifikatora dla jednostki słownikowej
PDF

Słowa kluczowe

kwalifikatory
leksykografia
Narodowy Korpus Języka Polskiego
Wielki słownik języka polskiego PAN

Jak cytować

Kasza, M. (2014). O możliwości wykorzystania automatycznej analizy źródeł w NKJP przy wyborze kwalifikatora dla jednostki słownikowej. Język Polski, 94(5), 399–416. https://doi.org/10.31286/JP.94.5.2

Abstrakt

Artykuł jest wynikiem próby zbadania możliwości wykorzystania narzędzi korpusu przy nadawaniu kwalifikatorów leksemom w słowniku ogólnym. Do analizy zostały wykorzystane wybrane grupy leksemów z Wielkiego słownika języka polskiego, które zostały opatrzone jednym z następujących kwalifikatorów: daw. (dawne), książk. (książkowe), pot. (potoczne), nauk. (nauka, naukoznawstwo),  anat. (anatomia), biol. (biologia), mat. (matematyka). Celem badania jest sprawdzenie, w jakim stopniu weryfikacja poświadczeń jednostek w różnych typach źródeł w Narodowym Korpusie Języka Polskiego może wpłynąć na zobiektywizowanie kryterium przyznawania kwalifikatorów leksemom w słowniku ogólnym.

https://doi.org/10.31286/JP.94.5.2
PDF

Bibliografia

Bartmiński J. 2001: Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 115–134.
Zobacz w Google Scholar

Engelking A., Markowski A., Weiss E. 1989: Kwalifikatory w słownikach — próba systematyzacji, Poradnik Językowy, z. 5, s. 300–310.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 1974: Uwagi o stylu naukowym, Studia Śląskie XXVI, s. 95–103.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. 2001: Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 95–100.
Zobacz w Google Scholar

Górski R.L., Łaziński M. 2012: Typologia tekstów w NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13–22.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński W., Laus-Mączyńska K., Rogowska M., Saloni Z., Szpakowicz S., Świdziński M. 1990: Stopień dokładności opisu słownikowego jako problem językoznawczy, [w:] Studia Gramatyczne IX, red. M. Grochowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 135–173. (Preprint [w:] Dwa studia z polskiej leksykografii współczesnej, red. Z. Saloni, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Białystok 1981, s. 7–61).
Zobacz w Google Scholar

Kurkiewicz J. 2007: Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Lexis, Kraków, s. 29–45.
Zobacz w Google Scholar

Kuryło E. 1993: Kwalifikatory w trzech największych dwudziestowiecznych słownikach języka polskiego, [w:] Wokół słownika współczesnego języka polskiego, t. 3: Zakres selekcji i informacji, red. W. Lubaś, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, s. 61–68.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 2003: Polskie gadanie: podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Majdak M. 2004: Kwalifikatory jako narzędzie opisu w największych powojennych słownikach języka polskiego, Prace Filologiczne XLIX, s. 283–316.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego (online: http://www.nkjp.uni.lodz.pl/).
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2012a: Język mówiony w NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 37–47.
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2012b: Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 253–273.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B., Pęzik P. 2012: Practical applications of the National Corpus of Polish, Prace Filologiczne LXIII, s. 231–239.
Zobacz w Google Scholar

WSJP: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: www.wsjp.pl).
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D. 2013: Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 127–141.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2012: Kwalifikatory, [w:] Wielki słownik języka polskiego PAN. Zasady opracowania, s. 19–25 (online: www.wsjp.pl, dostęp: 4 lutego 2014).
Zobacz w Google Scholar

Skip to content