Nazwa własna w tekście epistolarnym a osobliwości idiolektalne Witkacego — na przykładzie Listów do żony z lat 1923–1939
Skip to content