Nazwa własna w tekście epistolarnym a osobliwości idiolektalne Witkacego — na przykładzie Listów do żony z lat 1923–1939
PDF

Słowa kluczowe

nazwa własna
list prywatny
dialog epistolarny
idiolekt Witkacego

Jak cytować

Górny, H. (2014). Nazwa własna w tekście epistolarnym a osobliwości idiolektalne Witkacego — na przykładzie Listów do żony z lat 1923–1939. Język Polski, 94(5), 385–398. https://doi.org/10.31286/JP.94.5.1

Abstrakt

W artykule omówiono wystąpienia nazw własnych w strukturze listu jako gatunku tekstu z uwzględnieniem aspektów wyznaczających genologiczną tożsamość familijnego tekstu epistolarnego. Wskazano zatem onimy występujące w ramie i w części właściwej listów, opisano propria znamienne dla potocznej odmiany języka, lecz z wyraźnie zaznaczonymi cechami idiolektu Witkacego. Zwrócono także uwagę na nazwy włączone w struktury implikujące dialogowość tekstu monologowego czy profilujące adresata oraz na onimy o wymiarze dokumentalno-faktograficznym.

https://doi.org/10.31286/JP.94.5.1
PDF

Bibliografia

Dudek P. 2007: Wizja świata Witkacego w nazwach własnych jego powieści, Onomastica LII, s. 267–283.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowska A. 1978: Wprowadzenie w problemy językowej spójności listu, Polonica IV, s. 51–71.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowska A. 1982: Struktura składniowa listu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Książek E. 2008: Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik M. 2002: Polska grzeczność językowa, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Micińska A. 2003: Autoportret „Alcoforado”. O korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza, [w:] A. Micińska, Istnienie Poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, s. 268–276.
Zobacz w Google Scholar

Miodek J. 2007: Jak całował Witkacy? (online: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jak_calowalwitkacy_28216.html, dostęp: 20 stycznia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Nowotny-Szybistowa M. 1973: Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Olma M. 2009: Językowe ekwiwalenty gestów w korespondencji małżeńskiej Heleny Pawlikowskiej, LingVaria, nr 4, s. 193–204.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 1984: Grzecznościowe akty mowy, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, red. B. Dunaj, t. 2, Prace Językoznawcze, z. 79, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków, s. 147–157.
Zobacz w Google Scholar

Palinciuc-Dudek E., Dudek P. 2011: O hrabim Murdel-Bęskim, Lilce, Mirce..., czyli o autografonimach wybranych twórców dwudziestolecia międzywojennego, Onomastica LV, s. 119–138.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek K. 2006: Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945–2005), Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S. 1975: Wokół teorii listu (Paradoksy), [w:] S. Skwarczyńska, Pomiędzy historią a teorią literatury, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s. 178–186.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J. 1977: List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej, [w:] J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 82–97.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content