Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 231.
Skip to content