Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 231.
PDF

Jak cytować

Famielec, M. (2014). Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 231. Język Polski, 94(4), 379–381. https://doi.org/10.31286/JP.94.4.13
Skip to content