Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2013, s. 478.
Skip to content