Niestabilne frazeologizmy z dawnym komponentem «odzieżowym»
PDF

Słowa kluczowe

diachronia
frazeologia
semantyka
ewolucja znaczeń

Jak cytować

Piela, A. (2014). Niestabilne frazeologizmy z dawnym komponentem «odzieżowym». Język Polski, 94(4), 353–363. https://doi.org/10.31286/JP.94.4.7

Abstrakt

W rozważaniach na temat słownictwa dawnej czy współczesnej mody uwypukla się szczególną właściwość leksyki odzieżowej, tj. jej efemeryczność, chwiejność. Okazuje się, że nie tylko słownictwo odzieżowe jest w polszczyźnie niestabilne. Trwałe nie są również frazeologizmy z komponentem będącym albo historyczną nazwą garderoby, albo dawną nazwą odzieży po semantycznej modyfikacji. W artykule przedstawione zostały losy tego typu połączeń w polszczyźnie.

https://doi.org/10.31286/JP.94.4.7
PDF

Bibliografia

Borejszo M. 1984: Archaizmy we współczesnym języku ogólnopolskim, Polonistyka, nr 5–6, s. 370–383.
Zobacz w Google Scholar

Borejszo M. 1990: Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Borejszo M. 2001, Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo WiS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. 2013, Archiwum, archiwizacja, archiwizować, Poradnik Językowy, z. 7, s. 113–115.
Zobacz w Google Scholar

Jawór A. 2009: O badaniach polskiej frazeologii historycznej, [w:] Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006–2007, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, red. M. Hawrysz, Zielona Góra, s. 57–67.
Zobacz w Google Scholar

Kucała M. 1973: Wyrażenia i zwroty średniowieczne we współczesnej polszczyźnie, Poradnik Językowy, z. 1, s. 184–194.
Zobacz w Google Scholar

Piela A. 2010: Reinterpretacje polskich związków frazeologicznych, Poradnik Językowy, z. 6, s. 36–47.
Zobacz w Google Scholar

Piela A. 2012a: Z dziejów polskich czasowników ubierania, Język Polski XCII, s. 102–112.
Zobacz w Google Scholar

Piela A. 2012b: Obecność dawnej leksyki w polskiej frazeologii, [w:] Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 58, Łódź, s. 247–260.
Zobacz w Google Scholar

Piela A. (w druku): Dawne nazwy strojów we współczesnym słownictwie i frazeologii.
Zobacz w Google Scholar

Rejakowa B. 2008: Kulturowe aspekty języka mody, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wilczewska K. 1970: O słownictwie współczesnej mody, Język Polski L, s. 97–109.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content