O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej
PDF

Słowa kluczowe

derywacja
adaptacja
neologizm słowotwórczy
zapożyczenie
polszczyzna w Internecie

Jak cytować

Niepytalska-Osiecka, A. (2014). O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej. Język Polski, 94(4), 343–352. https://doi.org/10.31286/JP.94.4.6

Abstrakt

W artykule omówiono produktywność słowotwórczą zapożyczonych z języka angielskiego wyrazów hejt, fejk i lajk, które z wypowiedzi internetowych trafiają do potocznej polszczyzny mówionej. Wymienione anglicyzmy po zaadaptowaniu ich do rodzimej pisowni i polskiego systemu fleksyjnego stały się aktywne słowotwórczo i zaczęto na ich podstawie tworzyć serie derywatów słowotwórczych. Omówienie budowy i użyć formacji słowotwórczych derywowanych od podstaw hejt, fejk i lajk stanowi główny cel niniejszego artykułu. Wśród omówionych derywatów znajdują się między innymi jednostki hejtować, shejtować, hejter, hejterstwo, fejkować, sfejkować, lajkować, zalajkować, odlajkować, lajker. Wszystkie omówione derywaty zostały zilustrowane cytatami z różnorodnych źródeł internetowych.

https://doi.org/10.31286/JP.94.4.6
PDF

Bibliografia

Buttler D. 1962: Neologizm i terminy pokrewne, Poradnik Językowy, z. 5, s. 235–244.
Zobacz w Google Scholar

Chaciński B. 2003: Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chaciński B. 2005: Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chaciński B. 2007: Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2001: System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. (red.) 2010: Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miejski słownik slangu i mowy potocznej (online: www.miejski.pl, dostęp: 15 sierpnia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A. 2007: Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Satkiewicz H. 1969: Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Urban M. 2013: Słowotwórstwo anglicyzmów w polszczyźnie potocznej, [w:] Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, red. E. Badyda i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Urban Dictionary (online: www.urbandictionary.com).
Zobacz w Google Scholar

Wielki słownik angielsko-polski PWN–Oxford 2014: red. J. Linde-Usiekniewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content