Wokół wyrażenia jedyny i jego zanegowanej postaci
PDF

Słowa kluczowe

ortografia
status gramatyczny
przymiotnik
łączliwość leksykalna
znaczenie

Jak cytować

Wołk, M. (2014). Wokół wyrażenia jedyny i jego zanegowanej postaci. Język Polski, 94(4), 314–321. https://doi.org/10.31286/JP.94.4.3

Abstrakt

Przedmiotem refleksji w niniejszym artykule jest słowo jedyny i jego zanegowana postać, tj. wyrażenie nie jedyny lub niejedyny. Słowniki ortograficzne PWN sprawę pisowni (łącznej lub rozdzielnej) explicit e rozstrzygają dopiero w wydaniach od 2003 r. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami obowiązuje pisownia łączna. Ponieważ poruszony problem wykracza poza kwestie czysto poprawnościowe, analizie poddano również funkcjonowanie tych wyrażeń, status gramatyczny słowa jedyny, a także kwestię jego łączliwości, zawsze pozostającą w związku z semantyką danej jednostki językowej.

https://doi.org/10.31286/JP.94.4.3
PDF

Bibliografia

Bednarek A., Grochowski M. 1997: Zadania z semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1976: O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, z. 8, s. 356–364.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1977: O interpretacji zdań z wyrażeniami okazjonalnymi, Przegląd Humanistyczny, nr 2, s. 39–56.
Zobacz w Google Scholar

Chojak J., Zaron Z. 1991: Szkic do portretu leksykograficznego wyrażenia cały, [w:] Words are physicians for an ailing mind. For Andrzej Bogusławski on the occasion on his 60th birthday, red. M. Grochowski, D. Weiss, Verlag Otto Sagner, München, s. 113–120.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 2007: Przymiotniki nieprzymiotniki. O pewnym niezwykłym typie wyrażeń w języku polskim, [w:] Zbornik Matice srpske za slavisticu 71–72, red. P. Piper, Matica, Novi Sad, s. 223–236.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2001: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski R. 1999: Zagadnienia ogólne morfologii, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 27–86.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 1974: Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich, Język Polski LIV, z. 1, s. 3–13, z. 2, s. 93–101.
Zobacz w Google Scholar

Topolińska Z. 1984, Składnia grupy imiennej, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 301–386.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content