Kazimierz Nitsch (1874–1958). Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 VI 2008 r., Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, nr 18, Kraków 2011, s. 115 + 4; Zenon Klemensiewicz (1891–1969), Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 VI 2
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2013). Kazimierz Nitsch (1874–1958). Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 VI 2008 r., Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, nr 18, Kraków 2011, s. 115 + 4; Zenon Klemensiewicz (1891–1969), Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 VI 2. Język Polski, 93(1), 63–64. https://doi.org/10.31286/JP.13.1.6
Skip to content