Henryk Gadomski, Mirosław Grzyb, Tadeusz Grec, Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich, Związek Kurpiów, Ostrołęka 2013, s. 265.
Skip to content