Helena Synowiec, Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnień, Sapientia, Katowice 2013, s. 252.
Skip to content