Mechanizmy autoreklamy w propagandzie wyborczej PO i PiS-u (na przykładzie kampanii wyborczej do parlamentu w 2007 roku)
PDF

Słowa kluczowe

autoreklama
manipulacja
kampania wyborcza

Jak cytować

Czyżyk-Cyzio, A. (2014). Mechanizmy autoreklamy w propagandzie wyborczej PO i PiS-u (na przykładzie kampanii wyborczej do parlamentu w 2007 roku). Język Polski, 94(2), 142–152. https://doi.org/10.31286/JP.94.2.5

Abstrakt

Autoreklama, pozwalająca partiom politycznym zaprezentować się jako ugrupowania ludzi odpowiedzialnych, doświadczonych i ambitnych, odgrywa w propagandzie przedwyborczej kluczową rolę. W kampanii wyborczej do parlamentu w 2007 roku, by zaskarbić sobie sympatię wyborców, politycy głównych ugrupowań – PO i PiS-u – wykorzystywali zarówno jawne, jak i ukryte sposoby autoprezentacji. W pierwszej grupie znalazły się m.in. formy czasownika w pierwszej osobie liczby mnogiej, w drugiej – zabiegi ingracjacyjne i środki językowe takie jak metafory i presupozycje. Podstawowym zadaniem artykułu jest wykazanie, że PO i PiS w przedwyborczej autoprezentacji wykorzystują te same mechanizmy (głównie manipulacyjne) werbalnego oddziaływania na wyborców, choć sposób wypowiedzi polityków należących do tych ugrupowań, ich poglądy czy partyjne programy znacznie się różnią.

https://doi.org/10.31286/JP.94.2.5
PDF

Bibliografia

Barańczak S. 1975: Słowo—perswazja—kultura masowa, Twórczość, nr 7, s. 44–59.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2010: Język IV RP, czyli o karierze przecieku. Problem wiarygodności dyskursu publicznego, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 7–31.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J. 2007: O języku propagandy i polityki, Trio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chałubiński M. 2009: Czy to koniec „IV RP”? Przyczynek do socjologicznej analizy wyników wyborów parlamentarnych w roku 2007 i ich konsekwencji, [w:] Wybory 2007 i media — krajobraz po „IV RP”. Wybrane problemy, red. D. Waniek, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 55–70.
Zobacz w Google Scholar

Cialdini R.B. 2009: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B. 2009: Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym: propaganda i PR w polityce, kampanie wyborcze, marketing i reklama polityczna, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Drelich S. 2012: Dychotomia my–oni jako fundament etosu i aksjologii IV RP. Analiza wypowiedzi medialnych Jarosława Kaczyńskiego, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 241–256.
Zobacz w Google Scholar

Fras J. 1997: Język propagandy politycznej, [w:] B. Dobek-Ostrowska i in., Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 84–110.
Zobacz w Google Scholar

Fras J. 2005: Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Galasiński D. 1992: Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M. 2009: Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E. 2006: Rytuał interakcyjny, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1985: Nowomowa a problem funkcji wypowiedzi, Poradnik Językowy, z. 6, s. 378–381.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1991: Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [w:] Język a kultura IV, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Gulczyński M. 2009: Krajobraz polityczny po „IV RP”, [w:] Wybory 2007 i media — krajobraz po „IV RP”. Wybrane problemy, red. D. Waniek, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 17–39.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. 2007: Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kampka A. 2009: Perswazja w języku polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karwat M. 1999: Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kępa-Figura D. 2010: OBCY pilnie poszukiwani, czyli „obcy” w języku polityków PiS — magia czy rzeczywistość?, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 223–240.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2003: Elementy retoryki romantycznej i retoryki liberalnej w polskich tekstach politycznych po 1989 roku, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXI, s. 125–137.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2005: O retoryce partii politycznych, [w:] Demokracja w Polsce. Doświadczenie zmian, red. U. Jakubowska, K. Skarżyńska, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa, s. 210–221.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. 2012: Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korolko M. 1998: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski S. 1974: Słowo i emocje w propagandzie, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kudra A. Jeziorska D. 2010: Językowe znaki świadomości kolektywnej i ich chiralna zasada konceptualizacyjna (o neonowomowie IV RP), [w:] Język IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 181–189.
Zobacz w Google Scholar

Lewiński P.H. 1999: Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Marzęcki R. 2010: Totalitarny i demokratyczny dyskurs polityczny. Próba uchwycenia ciągłości, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 135–149.
Zobacz w Google Scholar

Nowak P. 2002: Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Nowak P. 2010: Archetypy marketingowe a język polityki lat 2005–2007, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 211–222.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 2004: Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2002: Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2003: Perswazja — jak ją widzą, jak ją piszą, [w:] Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2004: Słowa między ludźmi, Trio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 2010: W sprawie języka IV RP, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 439–442.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1992: Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sambor J. 1985: Nowomowa — język naszych czasów, Poradnik Językowy, z. 6, s. 365–377.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A. 2007, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, przeł. M.L. Kalinowski, Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzan J. 2007: Język propagandy PRL a język mediów III i IV RP. Niektóre aspekty psychologiczne i magiczno-religijne, [w:] Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red. M. Sokołowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 10–26.
Zobacz w Google Scholar

Znyk P. 2008: Od komunikacji do manipulacji, Európsky inštitút skúmania medzinárodných vzťahov, Kežmarok.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content