Koordynacja leksykalno-semantyczna w systemie współczesnej polszczyzny (na materiale Narodowego Korpusu Języka Polskiego)
PDF

Słowa kluczowe

koordynacja
funkcje gramatyczne
Narodowy Korpus Języka Polskiego
konstrukcje współrzędnie złożone
system i norma

Jak cytować

Przepiórkowski, A., & Patejuk, A. (2014). Koordynacja leksykalno-semantyczna w systemie współczesnej polszczyzny (na materiale Narodowego Korpusu Języka Polskiego). Język Polski, 94(2), 104–115. https://doi.org/10.31286/JP.94.2.2

Abstrakt

The aim of this paper is to refute the thesis by Zygmunt Saloni that structures such as “Kto, co i komu dał?” (“Who gave what to whom?”, literally: “Who, what and whom gave?”) do not belong to the system of contemporary Polish and that their conjunctionless counterparts (here: “Kto co komu dał?”, literally: “Who what whom gave?”) should be used instead. We show that the discussed phenomenon, called lexico-semantic coordination, is frequent in the National Corpus of Polish and that it occurs in a variety of genres and with a variety of pronouns — not just wh-words, but also n-words, various kinds of indefinites, pronouns expressing universal quantification, etc. Moreover, relevant examples may be found in a number of linguistic works, where they are cited as grammatical, without any comment on their possible unacceptability. All this leads to the conclusion that lexico-semantic coordination belongs both to the norm and to the system of contemporary Polish.

https://doi.org/10.31286/JP.94.2.2
PDF

Bibliografia

Bîlbîie G., Gazdik A. 2012: Wh-coordination in Hungarian and Romanian multiple questions, Empirical Issues in Syntax and Semantics 9, s. 19–36.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 1988: Gramatyka Generatywno-Transformacyjna (TG) a Uogólniona Gramatyka Struktur Frazowych (GPSG), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowski I. 2005: Składniowy model polszczyzny, Lexis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bresnan J. (red.) 1982: The Mental representation of grammatical relations, The MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Bresnan J. 2001: Lexical-functional syntax, Blackwell, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1976: Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. i in. 1971: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chaves R.P., Paperno D. 2007: On the Russian hybrid coordination construction, [w:] Proceedings of the HPSG2007 Conference, red. S. Müller, CSLI Publications, Stanford, CA, s. 46–64.
Zobacz w Google Scholar

Coşeriu E. 1952: Sistema, norma y habla, Universidad de la Republica, Montevideo.
Zobacz w Google Scholar

Dalrymple M. 2001: Lexical Functional Grammar, Academic Press, San Diego, CA.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 1996: O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim. Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gazdik A. 2010: Multiple questions in French and Hungarian: An LFG account, [w:] The Proceedings of the LFG’10 Conference, red. M. Butt, T.H. King, Stanford, CA, s. 249–269.
Zobacz w Google Scholar

Gazdik A. 2011: Multiple questions in French and Hungarian: a lexical-functional analysis with special emphasis on the syntax-discourse interface, rozprawa doktorska, Université Paris 7.
Zobacz w Google Scholar

Górski R.L., Łaziński M. 2012: Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 25–36.
Zobacz w Google Scholar

Janus D., Przepiórkowski A. 2007: Poliqarp: an open source corpus indexer and search engine with syntactic extensions, [w:] Proceedings of the ACL 2007 Demo and Poster Sessions, Praga, s. 85–88.
Zobacz w Google Scholar

Kallas K. 1993: Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Linde-Usiekniewicz J. 2012: From conflict through compromise to collaboration: semantics, syntax and information structure in natural languages, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mel’čuk I. 1988: Dependency syntax: theory and practice, State University Press of New York, Albany. Paperno D. 2012: Semantics and syntax of non-standard coordination, rozprawa doktorska, University of California, Los Angeles.
Zobacz w Google Scholar

Patejuk A., Przepiórkowski A. 2012a: A comprehensive analysis of constituent coordination for grammar engineering, [w:] Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012), Mumbai, India, s. 2191–2207.
Zobacz w Google Scholar

Patejuk A., Przepiórkowski A. 2012b: Lexico-semantic coordination in Polish, [w:] The Proceedings of the LFG’12 Conference, red. M. Butt, T.H. King, CSLI Publications, Stanford, CA, s. 461–478.
Zobacz w Google Scholar

Patejuk A., Przepiórkowski A. 2012c: Towards an LFG parser for Polish: an exercise in parasitic grammar development, [w:] Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2012, ELRA, Istanbul [Turkey], s. 3849–3852.
Zobacz w Google Scholar

Pęzik P. 2012: Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 253–273.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. 1995: Kto, o czym, jak i po co?, Język Polski LXXV, s. 169–182.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A. 2004: Korpus IPI PAN. Wersja wstępna, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Przepiórkowski A. i in. (red.) 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z. 2005: O przypadkach w języku polskim (na marginesie artykułu Adama Przepiórkowskiego), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXI, s. 27–48.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Świdziński M. 2001: Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sannikov V. Z. 1979: Sočinitel’nye i sravnitel’nye konstrukcii: ich blizost’, ich sintaksičeskoe predstavlenie I, Wiener Slawistischer Almanach 4, s. 413–432.
Zobacz w Google Scholar

Sannikov V. Z. 1980: Sočinitel’nye i sravnitel’nye konstrukcii: ich blizost’, ich sintaksičeskoe predstavlenie II, Wiener Slawistischer Almanach 5, s. 211–242.
Zobacz w Google Scholar

Szałkiewicz Ł., Przepiórkowski A. 2012: Anotacja morfoskładniowa, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórowski i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 59–96.
Zobacz w Google Scholar

Świdziński M. 1992: Gramatyka formalna języka polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Woliński M. 2004: Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego, rozprawa doktorska, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content