Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej 3, oprac. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012, s. 278.
PDF

Jak cytować

Szelachowska-Winiarzowa, L. (2014). Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej 3, oprac. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012, s. 278. Język Polski, 94(1), 87–89. https://doi.org/10.31286/JP.94.1.12
https://doi.org/10.31286/JP.94.1.12
PDF

Bibliografia

Kałużniacki E. 1882: Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften des XV. und des Anfangs des XVI. Jahrhundertes. Sitzungsberichte..., Band CI, Wien, s. 267–318.
Zobacz w Google Scholar

Kałużniacki E. 1886: Die Polnische Recension der Magdeburger Urtheile..., Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band CXI, Wien.
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa R.M., Florczak Z. (red.) 1955: Zasady wydawania tekstów staropolskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 37.
Zobacz w Google Scholar

Reczek J., Twardzik W. (wyd.) 1970: Najstarsze staropolskie tłumaczenie Ortyli magdeburskich według rękopisu nr 50 Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Twardzik W. i in. (red.) 2005: Opis źródeł Słownika staropolskiego, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content