Alicja Pihan-Kijasowa, Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Wydawnictwo Sorus, Poznań 2012, s. 268.
PDF

Jak cytować

Mędelska, J. (2014). Alicja Pihan-Kijasowa, Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Wydawnictwo Sorus, Poznań 2012, s. 268. Język Polski, 94(1), 82–85. https://doi.org/10.31286/JP.94.1.10
https://doi.org/10.31286/JP.94.1.10
PDF

Bibliografia

Markowski A. 1992: Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1–2, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pihan A. 1991/1992: Zapożyczenia angielskie w prozie Bolesława Prusa, Slavia Occidentalis 48–49, s. 165–173.
Zobacz w Google Scholar

Pihan A. 1991a: Funkcje stylistyczne rutenizmów leksykalnych w prozie Bolesława Prusa, Studia Polonistyczne XVI/ XVII, s. 133–146.
Zobacz w Google Scholar

Pihan A. 1991b: Studia o języku J.I. Kraszewskiego. Słowotwórstwo i leksyka drugiego okresu twórczości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pihan-Kijasowa A. 1999: Literacka polszczyzna kresów północno-wschodnich XVII wieku, Fonetyka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pihan-Kijasowa A. 2010: „Handlująca Warszawa” w drugiej połowie XIX w., czyli słownictwo z zakresu handlu w Lalce Bolesława Prusa, Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza XVI (XXXVI), s. 201–212.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content