Inicjalne i finalne formuły grzecznościowe we współczesnych listach — częste błędy czy nowa praktyka interpunkcyjno-ortograficzna?
PDF

Jak cytować

Batko-Tokarz, B. (2014). Inicjalne i finalne formuły grzecznościowe we współczesnych listach — częste błędy czy nowa praktyka interpunkcyjno-ortograficzna?. Język Polski, 94(1), 76–81. https://doi.org/10.31286/JP.94.1.8
https://doi.org/10.31286/JP.94.1.8
PDF

Bibliografia

Bańko M. (red.) 2006: Polszczyzna na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chłopicki W., Świątek J. 2000: Angielski w polskiej reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska M. 2000: Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, [w:] Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Tertium, Kraków, s. 95–112.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska M. 2006: Wpływ języka angielskiego na język polskiego listu elektronicznego i krótkiej wiadomości tekstowej, [w:] Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym. Teoria i praktyka, red. A. Duszak i in., Universitas, Kraków, s. 262–286.
Zobacz w Google Scholar

Falkowska M. i in. 2012: Wzory listów angielskich, wyd. 16, Wiedza Powszechna, Sękocin Stary.
Zobacz w Google Scholar

Gałązka A., Podracki J. 2010: Gdzie postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzenia J. 2007: Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowski S. 2002: Zasady interpunkcji: podręcznik; oprac. nauk. i red. J. Godyń, wyd. nowe zm. i rozszerz., Wydawnictwo Tomasz Strutyński, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kienzler I. 2010: Wzory korespondencji handlowej w języku angielskim, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2006: Angielsko-polskie kontakty językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2012: Polski wariant języka angielskiego — Polish English, [w:] Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, red. M. Pachowicz, K. Choińska, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, s. 248–252.
Zobacz w Google Scholar

Marcjanik M. 2007: Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polański E. i in. 2010, Poradnik interpunkcyjny, Videograf, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Przykłady korespondencji w języku angielskim, przykłady i wzory J. Środa, 2009, InforBiz nes, Warszawa, dodatek do gazety Dziennik Gazeta Prawna.
Zobacz w Google Scholar

Sinielnikoff R., Prechitko E. 2005: Wzory listów polskich, wyd. 4, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowska A., Chłopicki W. 1995: Język angielski. Poradnik ortograficzny dla Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolański A. 2008: Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content