Marceli Olma, Językowo-kulturowy obraz artystycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 326.
Skip to content