Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, pod redakcją Mileny Hebal-Jezierskiej, wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 231.
Skip to content