Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, pod redakcją Mileny Hebal-Jezierskiej, wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 231.
PDF

Jak cytować

Wierzbicka, A. (2015). Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, pod redakcją Mileny Hebal-Jezierskiej, wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 231. Język Polski, 95(4), 385–386. https://doi.org/10.31286/JP.95.4.11
Skip to content