Dawne polskie ekspresywizmy pochodne od chełpić się, chlubić się, chwalić się
Skip to content