O trudnościach w badaniu zapożyczeń semantycznych i kalk frazeologicznych
PDF

Słowa kluczowe

neosemantyzmy
zapożyczenia semantyczne
kalki frazeologiczne

Jak cytować

Zabawa, M. (2015). O trudnościach w badaniu zapożyczeń semantycznych i kalk frazeologicznych. Język Polski, 95(4), 306–315. https://doi.org/10.31286/JP.95.4.1

Abstrakt

Celem artykułu jest opis problemów, jakie może napotkać badacz zajmujący się angielskimi zapożyczeniami semantycznymi i kalkami frazeologicznymi funkcjonującymi w polszczyźnie. Pod uwagę wzięto m.in. konieczność odróżnienia zapożyczeń semantycznych od rodzimych innowacji semantycznych, kalk frazeologicznych od rodzimych neofrazeologizmów czy wreszcie angielskich zapożyczeń semantycznych od kalk. W artykule zostały omówione kryteria, jakie mogą być pomocne przy tego typu rozróżnieniach: leksykograficzne, korpusowe, semantyczne, analogii, kulturowe oraz źródła tekstu.

https://doi.org/10.31286/JP.95.4.1
PDF

Bibliografia

Bojałkowska K. 2011: Adoptowałem psa — o nowych użyciach leksemów adopcja, adoptować, zaadoptować we współczesnej polszczyźnie, Poradnik Językowy, z. 5, s. 54–71.
Zobacz w Google Scholar

Haugen E. 1950: The analysis of linguistic borrowing, Language 26, s. 210–231.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2001: Neosemantyzacja w perspektywie polisemii i homonimii (przyczynek leksykologiczno-leksykograficzny), Prace Filologiczne XLVI, s. 217–221.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E. 2006: Polsko-angielskie kontakty językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Markowski A. 2000: Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach, [w:] Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Oświata UN-O, Warszawa, s. 96–110.
Zobacz w Google Scholar

Obara J. 1989: Teoretyczne problemy kalkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M. 2013: Neosemantyzacja wewnątrzodmianowa w gwarze miejskiej (na przykładzie leksyki poznańskiej), Poradnik Językowy, z. 3, s. 64–72.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka E. 2010: Kosmopolityzujące kalki — normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie, Poradnik Językowy, z. 6, s. 15–35.
Zobacz w Google Scholar

Wach S. 2013: Calquing English terminology into Polish, Academic Journal of Modern Philology 2, s. 161–169.
Zobacz w Google Scholar

Wach S. 2014: Towards a broader explanation of phenomena in contact linguistics. An outline proposal, [w:] Languages in Contact vol. 2: Ways to Protolanguage 3, red. P. Chruszczewski, J. Rickford et al., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, Wrocław, s. 239–250.
Zobacz w Google Scholar

Waszakowa K. 2009: Internacjonalizacja polskiej leksyki — stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość, [w:] Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, red. E. Koriakowcewa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 11–29.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2007: Anglicyzmy w języku polskim — ze słownikiem, Tertium, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Witalisz A. 2014: A reconsideration of the notions of semantic loan and loan translation in the analysis of English linguistic influence on Polish, [w:] Languages in Contact vol. 1: Languages in Contact 2012, red. P. Chruszczewski, J. Rickford et al., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, Wrocław, s. 61–78.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content