Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Agora SA, Warszawa 2014, s. 286 +2.
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2015). Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, Agora SA, Warszawa 2014, s. 286 +2. Język Polski, 95(3), 290–291. https://doi.org/10.31286/JP.95.3.12
Skip to content