Cieszynka — drobiazg w zasadzie sportowy
PDF

Jak cytować

Kucharzyk, R. (2015). Cieszynka — drobiazg w zasadzie sportowy. Język Polski, 95(3), 282–285. https://doi.org/10.31286/JP.95.3.9
https://doi.org/10.31286/JP.95.3.9
PDF

Bibliografia

Chaciński B. 2007: Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jadacka H. 2001: System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B. 1996a: O syngulatywach na -inka typu śnieżynka we współczesnym języku polskim, [w:] B. Kreja, Studia z polskiego słowotwórstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 187–192.
Zobacz w Google Scholar

Kreja B. 1996b: Problem słowotwórczej struktury nazw rezultatów czynności, [w:] B. Kreja, Studia z polskiego słowotwórstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 57–60.
Zobacz w Google Scholar

Kruczek J. 2001: Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna.
Zobacz w Google Scholar

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl.
Zobacz w Google Scholar

Smółkowa T. 2001: Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

SWO: Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content