Rola sacrum w języku piosenek polskich kibiców piłki nożnej
PDF

Słowa kluczowe

aksjologia
język religijny
piosenki kibiców

Jak cytować

Kępka, I. (2015). Rola sacrum w języku piosenek polskich kibiców piłki nożnej. Język Polski, 95(3), 270–281. https://doi.org/10.31286/JP.95.3.8

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie roli sacrum w piosenkach polskich kibiców piłki nożnej. Stosowanie leksyki i frazeologii związanych ze sferą sacrum służy pozytywnemu wartościowaniu własnej drużyny; posługiwanie się zaś określeniami nacechowanymi ujemnie i wulgaryzmami silnie deprecjonuje drużynę przeciwnika. Używanie tak przeciwstawnej leksyki – ze sfery transcendentnej i brutalnego świata stadionowych chuliganów – wspiera i usprawiedliwia (według nich) agresję, którą oglądamy nie tylko na stadionach w czasie meczów, ale także na co dzień, na naszych ulicach.

https://doi.org/10.31286/JP.95.3.8
PDF

Bibliografia

Bajerowa I. 1988: Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych współczesnego polskiego języka religijnego, [w:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 21–43.
Zobacz w Google Scholar

Bieszke Ł. 2013: Piekielnie sympatyczni, aniołki jak diabli, czyli o motywach religijnych na flagach kibiców piłkarskich, [w:] Język. Szkoła. Religia, t. 8, red. A. Lica, Bernardinum, Pelplin, s. 60–66.
Zobacz w Google Scholar

Grabner-Haider A. (red.) 1995: Praktyczny słownik biblijny, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Pax, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kępka I. 2012: Językowa kreacja przyjaciela i wroga w przyśpiewkach kibiców Arki Gdynia i Lechii Gdańsk, [w:] Futbol w świecie sztuki, red. J. Ciechowicz, W. Moska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 447–461.
Zobacz w Google Scholar

Kępka I. 2013: Barwy klubów piłkarskich jako nośnik wartości — na podstawie przyśpiewek kibiców piłki nożnej polskiej ekstraklasy, [w:] Barwa w języku, literaturze i kulturze, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 177–190.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska E. 1992: Wartościowanie w języku potocznym, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

NSPP: Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski T. 1986: Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Peisert M. 2004: Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1991: Jak pracować nad językiem wartości, [w:] Język a Kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 129–137.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J, 1992: Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 2003: Wokół języka wartości, [w:] Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 19–34.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 2005: Wartości, etyka, sacrum w języku, [w:] Polonistyka w przebudowie, t. 2, red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A.Z. Makowiecki, R. Nycz, Universitas, Kraków, s. 338–347.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J., Anusiewicz J. (red.) 1991: Język a Kultura, t. 3: Wartości w języku i tekście, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content