Masakra — wyraz modny współczesnej polszczyzny
PDF

Słowa kluczowe

moda językowa
semantyka
współczesny język polski

Jak cytować

Słabczyński, R. (2015). Masakra — wyraz modny współczesnej polszczyzny. Język Polski, 95(3), 239–249. https://doi.org/10.31286/JP.95.3.5

Abstrakt

Artykuł przedstawia znaczenie i pragmatyczne funkcje słowa masakra, które we współczesnej polszczyźnie stopniowo traci swoje negatywne konotacje semantyczne związane z okrutnym zabijaniem, rzezią i staje się uniwersalnym wyrazem służącym wyrażaniu emocji, oceny (zarówno negatywnej, jak i pozytywnej), dużego natężenia jakiejś cechy albo zjawiska. W pracy zaprezentowano funkcjonowanie tego wyrazu w tekstach mówionych i pisanych, m.in. w wypowiedziach charakterystycznych dla codziennej komunikacji nieoficjalnej, w artykułach, komentarzach i reklamach zamieszczonych na różnych stronach internetowych.

https://doi.org/10.31286/JP.95.3.5
PDF

Bibliografia

Awdiejew A., Habrajska G. 2006: Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1986: Tendencje rozwojowe w zasobie słownym powojennej polszczyzny, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, red. H. Kurkowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 187–219.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1987: Zagadnienia poprawności leksykalno-semantycznej, [w:] D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (Słownictwo rodzime), wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 44–228.
Zobacz w Google Scholar

Grybosiowa A. 2003: Rola języków uniwersalnych w polszczyźnie, [w:] A. Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 169–175.
Zobacz w Google Scholar

Grzenia J. 2008: Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W., 2005: Zmieniać czy ulepszać polską politykę językową, [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta, Elipsa, Warszawa, s. 60–73.
Zobacz w Google Scholar

Mycawka M. 1991: Opcja — wyraz modny we współczesnych tekstach politycznych, Język Polski LXXI, s. 209–213.
Zobacz w Google Scholar

Mycawka M. 1994: Ekspresywizmy w tekstach oficjalnych: oszołom, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Universitas, Kraków, s. 115–122.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 1990: Wyraz modny współczesnej polszczyzny mówionej — temat, Język Polski LXX, s. 100–104.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. 2004: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Otwarty Rozdział, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Porayski-Pomsta J. 2007: Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie. Charakterystyka strukturalno-semantyczna, Poradnik Językowy, z. 7, s. 55–65.
Zobacz w Google Scholar

Zwiegincew W. 1962: Semazjologia, przeł. J. Fleszner, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content