Zagadnienia poprawności językowej w Wielkim słowniku języka polskiego PAN
PDF

Słowa kluczowe

kultura języka
poprawność językowa
norma językowa
słownik

Jak cytować

Zbróg, P. (2015). Zagadnienia poprawności językowej w Wielkim słowniku języka polskiego PAN. Język Polski, 95(3), 214–230. https://doi.org/10.31286/JP.95.3.3

Abstrakt

W artykule omówiono wybrane zagadnienia ujmowania kwestii poprawnościowych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN. Wkrótce będzie to największy elektroniczny słownik ogólny, zawierający rozbudowaną siatkę informacji o jednostkach języka. Z tego względu dla wielu użytkowników polszczyzny stanie się on ważnym narzędziem w ocenie normatywnej zjawisk językowych. Jak wynika z analizy części haseł, opublikowanych dotychczas w sieci, autorzy pośrednio lub wprost podają w nich wskazówki poprawnościowe dotyczące posługiwania się opisanymi jednostkami, przestrzegają także przed formami uznanymi za błędne. Niejednokrotnie jednak opisy nie są konsekwentne, kompletne, niekiedy brakuje informacji podawanych w bardzo podobnych grupach leksemów, nie zawsze są przestrzegane założenia metodologiczne, przedstawione we Wstępie. W artykule wykazano, że ze względu na rangę społeczną słownika warto dokonać ponownej analizy opracowanego materiału tak, aby stał się on kompletnym źródłem dla jego użytkowników.

https://doi.org/10.31286/JP.95.3.3
PDF

Bibliografia

Markowski A. 2006: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zbróg P. 2011: Norma językowa a skodyfikowana norma językowa — propozycja obiektywizacji opisu, Język Polski XCI, s. 109–116.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content