Profesor Stanisław Bąba (5 IX 1939 – 25 VIII 2014)
PDF

Jak cytować

Liberek, J. (2015). Profesor Stanisław Bąba (5 IX 1939 – 25 VIII 2014). Język Polski, 95(3), 207–213. https://doi.org/10.31286/JP.95.3.2
https://doi.org/10.31286/JP.95.3.2
PDF

Bibliografia

Bąba S. 1978: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności językowej w zakresie frazeologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1986: Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1989: Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1998: Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 1945–1995, Wydawnictwo WiS, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2003: Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 1996–2000, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2008: Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 2001–2005, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2009: Frazeologia polska. Studia i szkice, red. nauk. P. Fliciński, K. Skibski, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2012: Komentarze frazeograficzne, red. nauk. P. Fliciński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Dziamska-Lenart G., Liberek J. 1995: Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Fliciński P., Liberek J., Skibski K. 2013: Szkice frazeologiczne, red. nauk. G. Dziamska-Lenart, Rys, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 1992/1994/1995/2003: Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Rytm (ostatnie wydanie), Kraków–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 2001: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 2002: O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny, [w:] Słowo. Tekst. Czas VI. Nowa frazeologia w nowej Europie. Nowaja frazeologija w nowoj Ewropie. Neue Phraseologie im neuen Europa. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 6–7 września 2001 r., Greifswald, 8–9 września 2001 r.), red. M. Aleksiejenko, W. Mokijenko, H. Walter, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–Greifswald, s. 347–355.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 2008: O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny, [w:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Frazeologia, red. nauk. W. Mokijenko, H. Walter, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 59–66.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 2010: Popularny słownik frazeologiczny języka polskiego, Langenscheidt, Warszawa (wersja elektroniczna).
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 2011: O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny, [w:] Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 75–84.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Walczak B. 1992: Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Liberek J. (red.) 2004: Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sobańska-Liberek M. 2006: Pracownia Leksykograficzna Instytutu Filologii Polskiej UAM, [w:] Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, red. S. Bąba, P. Fliciński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 137–148.
Zobacz w Google Scholar

Skip to content