Profesor Marian Kucała (2 II 1927 – 20 X 2014)
Skip to content